MEDICARE TECHNICS are competențele, resursele necesare, suportul deplin din partea furnizorilor de echipamente și experiența în derularea unor proiecte, din faza inițială, de recunoaștere și evaluare a necesităților clienților, până la faza finală, care, în concepția sa, o reprezintă serviciul post garanție.

Datorită vastei sale expreiențe pe piața aparaturii medicale, MEDICARE TECHNICS este în măsură să furnizeze toate serviciile profesionale asociate proiectelor “la cheie” a unităților de îngrijire medicală, de la concepție până la predarea de proiect:

Planificare Echipamente

  • Managementul de Proiect
  • Proiectare – Planificare
  • Achiziții de Echipamente Medicale – Transport
  • Instruire / Training
  • Punerea în funcțiune a Aparaturii Medicale
  • Servicii de predare și post-predare
  • Lucrări de garanție