Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Proiectul “Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală” a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniu major de intervenţie 3 – Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurilor de sănătate

Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanţare este de 32.306.270,35 lei inclusiv lucrări de amenajare si reabilitare a cladirii in valoare de 12.000.000 lei si 22.000.000 lei echipamente medicale si nemedicale din care Medicare Technics a livrat echipamente in valoare de 2.500.000 lei.

Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj – Napoca în vederea eficientizării serviciilor de sănătate şi asigurării unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane.

Acest proiect in care Medicare Technics a livrat echipamente medicale si mobilier pentru dotarea a unui numar de 17 cabinete medicale si a departamentului de sterilizare a permis Spitalului Municipal Clujeana să funcționeze non-stop și nu până la orele 15, cum activa pana la implementarea acestuia si a generat o suplimentare cu 69 de persoane a numărului de angajaţi ai Spitalului precum si creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate modernizată/echipată cu aproximativ 20%;.